Nepali

Best Nepali status ●love ●sad ●attitude ●wish ●funny ●happy ●sorry ●emotional ●All Typs Status Website is “bhanugaire.com BuStatus

☺☺☺share

Nepali, Status

Nepali Best Facebook Status

नेपाली Facebook Status पडेेेर आफ्नो facebook आइडी मा सेयर copy गर्न सक्नु हुुुुुनेेेछ | Nepali Best Facebook Status Nepali Attitude

Nepali, sad status & quotes, Status

Nepali sad status

Best Nepali sad status फुल जस्तो फुलि हेर,मेरो मनमा भुली हेर ।कति माया गर्नेछु,मेरो जीवनमा घुली हेर । सादा कागज

Nepali, sad status & quotes, Status

Nepali sad status quotes

Nepali sad status quotes “न रोजेको जस्तो हुन्छ जिन्दगि न खोजेजो जस्तो हुन्छ जिन्दगि यस्तै हुन्छ जिन्दगी सधै , बस

Scroll to Top